Những yếu tố mới tăng sức đề kháng cho thị trường BĐS