• Cho thuê (9mX 10m )  21Phan Kế Bính ( góc PKB & Nguyễn Văn Thủ),Phường Đakao,Quận 1
  1. Lưu thông tin BDS
  2. In trang
  • Gửi yêu cầu xem thông tin
  • Điện thoại: 0915041086
  • Email: dungnguyen.ntv@gmail.com
  • Nhà tư vấn BĐS chuyên nghiệp, tận tâm.